Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

Pedagog


PEDAGOG INFORMUJE:  Agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

TELEFON ZAUFANIA. ZADZWOŃ.

800 100 100Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.


Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy (PDF). Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.


Program dożywiania dzieci (gorący posiłek)

Program dożywiania dzieci (gorący posiłek)
Program dożywiania dzieci oraz osób dorosłych podobnie jak w roku 2015 jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Pomoc w formie gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł., dla rodziny wynosi 514 zł. na jedną osobę w rodzinie. Po przemnożeniu przez 150 % jest to odpowiednio 951 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł. na osobę w rodzinie.


Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana:
a)    dzieciom do 7 roku życia,
b)    uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
c)    osobom i rodzinom w szczególności z powodu:


Miasto Szczecin. Darmowa pomoc prawna.


W Szczecinie rusza darmowa pomoc prawna. Z bezpłatnej pomocy adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego mogą skorzystać w postępowaniu przedsądowym:
•    osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i posiadające Kartę Dużej Rodziny,
•    osoby korzystające w 2015 roku ze świadczenia z pomocy społecznej,
•    osoby, które ukończyły 65 lat, kombatanci i weterani,
•    osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Z pomocy prawnej można skorzystać w godz. 8.00. do 20.00. w punktach konsultacyjnych na terenie Urzędu Miasta pl. Armii Krajowej 1 i na terenie filii Urzędu na prawobrzeżu ul. Rydla 39-40. Informacje na ten temat można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta.PILNE - PEDAGOG SZKOLNY INFORMUJE  - "WYPRAWKA SZKOLNA" - dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów kl. IV technikum.
Termin składania wniosków do 7 września 2015 r. w sekretariacie szkoły.
Zapoznaj się ze szczegółami

informacja (DOC)

wniosek 1 (DOC)

wniosek 2 (DOC)

zlotaszkola

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.